แนวความคิดเรื่องความรับผิดในโลกยุคใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการประกันภัยความรับผิด.

By: อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0125-2143Subject(s): ความรับผิด (กฎหมาย) In: วารสารการประกันภัย 30 เล่มที่ 3 ฉบับที่ 119 (ก.ค.-ก.ย. 2548) 35-39
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305