ฐานข้อมูลที่ใช้ในงานเทคนิคห้องสมุด.

By: พัชรี ภูริเทเวศร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2542 [1999]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | งานเทคนิค (ห้องสมุด) | ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- ไทย | ฐานข้อมูล -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: โดมทัศน์ 20, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2542) 43-46ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

ท้ายบทความมีตารางรายชื่อฐานข้อมูลที่ใช้ในสายงานเทคนิค สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305