การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : แนวทางและแผนการดำเนินงาน.

By: ทัศนาภรณ์ คทวณิชMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2529 [1986]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด | ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
In: โดมทัศน์ 7, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2529) 58-76แผนภูมิ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

เรียบเรียงจากคำบรรยายสัมมนาบุคลากร เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2529.

ภาคผนวกท้ายบทความตัดตอนจากบทถอดเทปคำบรรยายในการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด จัดโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 มีนาคม 2528 หัวข้อ "แนวความคิดเรื่องเทคโนโลยีห้องสมุด"

โดย นฤมล ปราชญโยธิน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305