การศึกษานอกกายของฤทธิ์ต้านจุลชีพของกาวผึ้งต่อมิวแทนส์สเตรปโตคอคคัส.

By: Soeherwin MangundjajaContributor(s): Ramona Phander | Henni Kartika Sari | Merry CahyadiMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0857-4405Other title: In vitro antimicrobial activity of propolis on mutans streptococciSubject(s): สเตร็ปโตค็อกคัส มิวเทนส์ | กาวผึ้ง | เครื่องยาจากพืช | สารต้านการติดเชื้อ | ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | รวงผึ้ง
Contents:
In: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 19, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2548) 21-25 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305