รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจการจัดซื้อหนังสือในปี 2524 กับการใช้หนังสือในปี 2525 ของห้องสมุดกลาง มธ.

By: ปัณฑารีย์ วีระพันธ์Contributor(s): มาลี เสียงไทย | อัชนา แสงกระจ่างMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2528 [1985]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด | การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด -- ไทย | ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- ไทย -- การศึกษาการใช้Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: โดมทัศน์ 6, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2528) 43-59
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305