สรุปสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "โครงการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายประจำปี 2549 ของหน่วยงานของรัฐและคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายประจำปี 2548.

Contributor(s): บรรหาร กำลา [ผู้รวบรวม.] | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 1686-3720Subject(s): กฎหมาย -- ไทย In: จุลนิติ 2, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2548) 35-43
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305