คู่มือช่วยค้นที่น่าสนใจในห้องสมุดกลาง มธ.

By: สุภาภรณ์ ขาวสำอางMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2526 [1983]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด | บรรณารักษ์ -- คู่มือ | บริการตอบคำถาม -- คู่มือOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: โดมทัศน์ 4, 2 (ก.ค.-ธ.ค 2526) 49-56
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีตัวอย่างบัตรดัชนีชีวประวัิติ บัตรดัชนีหนังสือ และบัตรดัชนีสาระสังเขป.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305