จากโต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า.

By: สุภาภรณ์ ขาวสำอางMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2525-2526 [1982-1983]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด | บริการตอบคำถาม | คำถามและคำตอบOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
In: โดมทัศน์ 3, 2 (ก.ค.-ธ.ค.2525) 72-80 ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความนี้เนื้อหาต่อเนื่องกัน 2 ฉบับ

ฉบับเดือน ก.ค.- ธ.ค. 2525 มีคำถามดังนี้คือ การถอดคำประพันธ์--การตรวจปรู๊ฟ--ประวัติของตัวเลข 13--ตราประจำพระองค์ของกษัตริย์ราชวงศ์จักรี--ตัวเลขที่ใช้สมัยสุโขทัย--อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศไทย--สมญานามประเทศไทย--นักเขียนภาพล้อ--วันชาติของไทย--วันแม่--เวลาราชการ--สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ--ผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย.

ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2526 มีคำถามดังนี้ การสัก--การอดอาหารเพื่อต่อสู้ทางการเมือง--การอาบน้ำ--คำว่า "การ"และ"ความ"ใช้ต่างกันอย่างไร--กฎหมายรักร่วมเพศไทย--กิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305