เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เรื่องสารานุกรมหาย 2518-2523.

Contributor(s): สุภาภรณ์ ขาวสำอาง | บรรจง ขาวสง่า | เสถียร สิทธิลักษณ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2523 [1980]ISSN: 0125-555xSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด | คดีและการสู้คดี | การบริหารห้องสมุดOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: โดมทัศน์ 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2523) 21-26
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305