ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคลากรในกองทัพอากาศ.

By: อักษร เดชก้อง.
Contributor(s): คนึงนิจ อนุโรจน์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2539 [1996]ISSN: 0125-0450.Other title: The relationship between perception of AIDS, attitude in AIDS patients and health behavior related to AIDS prevention in Royal Thai Air Force personnels.Subject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | พฤติกรรมสุขภาพ
Contents:
In: แพทยสารทหารอากาศ 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2539) 31-37 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305