โครงการประเมินสถานการณ์การจัดการภาวะความดันโลหิตสูงประชากรวัยทำงาน.

By: นพวรรณ อัศวรัตน์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548 [2005]ISSN: 1685-6481.Other title: Situation analysis of hypertension management among Thai workforce.Subject(s): ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย
Contents:
In: วารสารควบคุมโรค 31, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2548) 239-247 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305