ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

By: รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 1685-6481Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat ProvinceSubject(s): สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ชัยนาท | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ชัยนาท | การตัดสินใจ
Contents:
In: วารสารควบคุมโรค 31, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2548) 259-265
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305