ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลไก่และปุ๋ยหมัก.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]Subject(s): ปุ๋ยอินทรีย์ -- ไทย | มูลสัตว์ | การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ | มูลไ่ก่ | ขี้ไก่Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 9, 3 (2549) 56-60 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305