การศึกษาประสิทธิภาพการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6 ปีที่ระดับความลึกร่องฟันต่างกัน.

By: กัลยา บุณยะเวศMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2538 [1995]ISSN: 0125-829XOther title: The efficiency of using dental sealant in 6 years old children at difference depth of fissureSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | เด็ก -- โรค -- ไทย | สารเคลือบผิว | หลุมร่องฟัน | ซีแลนท์ | ผิวเคลือบฟัน | การผุของฟัน
Contents:
In: ตากสินเวชสาร 13, 1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 2538) 7-15 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305