การศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคจากศูนย์วัณโรคเขต 6.

By: วิววรรธน์ มุ่งเขตกลางContributor(s): สุภาพ โปรยบำรุง | สมหญิง วงศ์กาฬสินธุ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2546 [2003]ISSN: 0125-5029Other title: The study on referral system of tuberculosis patients from 6th Zonal Tuberculosis CenterSubject(s): วัณโรค -- การรักษา | การส่งต่อและการปรึกษา
Contents:
In: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2546) 109-114 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305