ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

By: วีณา มงคลพรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0125-6904Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen HospitalSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- นครราชสีมา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- นครราชสีมา | โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม | สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา
Contents:
In: วารสารโรงพยาบาลสระบุรี 30, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2548) 13-21 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305