การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดของมาธยมิกวาทกับวิชญาณวาท ศึกษาเฉพาะกรณีขัดแย้ง.

By: พระมหานรินทร์ แซ่หลิวContributor(s): กุลธิดา ประภาพรพิพัฒน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2542 [1999]ISSN: 0859-1415Subject(s): นิพพาน | พุทธศาสนามหายานOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารอินเดียศึกษา 4,4 (2542) 1-13
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305