ข้าวอินทรีย์ 100 ถังต่อไร่ด้วยปุ๋ยหมักฟาง น้ำหนัก และปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 1905-5080Subject(s): ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยอินทรีย์ | การปรับปรุงดิน -- ไทย -- ศรีสะเกษ | ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย -- ศรีสะเกษ | เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- ศรีสะเกษ | น้ำหมักชีวภาพ | น้ำหมักจุลินทรีย์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 9, 10 (2549) 28-36 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305