ปลูกข้าวนาปีด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตดีไม่มียากจน เกษตรกรบ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 1905-5080.Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- อุบลราชธานี | ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย -- อุบลราชธานี | การปรับปรุงดิน -- ไทย -- อุบลราชธานีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 9, 10 (2549) 37-45 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305