การผลิตข้าวนาปรังอินทรีย์ ผลผลิตดีด้วยการหมักฟาง นาข้าวอินทรีย์ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 1905-5080.Subject(s): ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยอินทรีย์ | การปรับปรุงดิน -- ไทย -- สิงห์บุรี | ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย -- สิงห์บุรี | เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- สิงห์บุรีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 9, 10 (2549) 46-52 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305