การกระจายอำนาจในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

By: สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 0125-6939.Other title: The decentralization of power of enhancement and conservation of environmental quality to local administration oganizations.Subject(s): การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย | การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย | การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง In: วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 28, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2549) 91-112
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305