หนี้ทางธุรกิจ.

By: สุวรรณ วลัยเสถียร.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]Notes: ตอนที่ 1 (ม.ค.2550) หน้า 92-95.; ตอนที่ 2 (ก.พ.2550) หน้า 92-95.; ตอนที่ 3 (มี.ค.2550) หน้า 88-90.; ตอนที่ 4 (เม.ย.2550) หน้า 91-94.; ตอนที่ 5 (พ.ค.2550) หน้า 88-91.; ตอนที่ 6 (มิ.ย.2550) หน้า 88-90.; ตอนที่ 7 (ก.ค.2550) หน้า 91-94.; ตอนที่ 8 (ส.ค.2550) หน้า 89-92.; ตอนที่ 9 (ก.ย.2550) หน้า 92-95.; ตอนจบ (ต.ค.2550) หน้า 83-85.ISSN: 1685-6007.Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) | ลูกหนี้และเจ้าหนี้ | การปรับโครงสร้างหนี้Online resources: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม In: Business law & human resources variety 5, 49 (ม.ค.2550) 92-95 ถึง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ตอนที่ 1 (ม.ค.2550) หน้า 92-95.

ตอนที่ 2 (ก.พ.2550) หน้า 92-95.

ตอนที่ 3 (มี.ค.2550) หน้า 88-90.

ตอนที่ 4 (เม.ย.2550) หน้า 91-94.

ตอนที่ 5 (พ.ค.2550) หน้า 88-91.

ตอนที่ 6 (มิ.ย.2550) หน้า 88-90.

ตอนที่ 7 (ก.ค.2550) หน้า 91-94.

ตอนที่ 8 (ส.ค.2550) หน้า 89-92.

ตอนที่ 9 (ก.ย.2550) หน้า 92-95.

ตอนจบ (ต.ค.2550) หน้า 83-85.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305