การให้คำปรึกษา : กระบวนการที่ถักทอในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.

By: อังคณา บุญสิทธิ์Contributor(s): สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]Subject(s): การให้คำปรึกษา | การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) 183-197
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305