การสำรวจคุณภาพยาเม็ดเคลือบชนิดแตกตัวในลำไส้ไดโคลฟีแนคโซเดียม.

By: อัจฉรา ญาณวุฒิ.
Contributor(s): พิลาศลักษณ์ ดอกจันทร์ | ประภัสสร อินตามูล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2540 [1997]ISSN: 0125-684X.Other title: A Quality Survey of Diclofenac sodium Enteric-Coated tablet.Subject(s): ยาเม็ด -- คุณภาพ | ลำไส้ | ไดโคลฟิแนคโซเดียม In: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2540) 105-108.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305