ความรับผิดชอบในทางละเมิดและข้อแก้ตัวไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน.

By: ไฉไล ศักดิวรพงศ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 0125-2860.Subject(s): ละเมิด -- ไทย | ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 32,1 (ม.ค.-เม.ย. 2549) 24-43:
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305