ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ยังคงมีอยู่หลังปิดโครงการ.

By: ชลัช อัชฌากุลกิจMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 1685-6007Subject(s): ผู้ประกอบการ | ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย | บ้านจัดสรรOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: Business law & Human Resources Variety 4, 47 (พ.ย.2549) 84-87.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305