การสำรวจคุณภาพยาเม็ดไซเมติดีนที่มีจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน.

By: พิลาศลักษณ์ ดอกจันทร์.
Contributor(s): ชัยพัฒน์ ธิตะจารี | ประภัสสร อินตามูล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2542 [1999]ISSN: 0125-684X.Other title: Survey on Quality of Cimetidine Tablets Marketed in the Upper Northern Thailand.Subject(s): ยาเม็ด -- คุณภาพ | ยาเม็ด -- ไทย (ภาคเหนือ) | การประเมินคุณภาพยา | ไซเมติดีน In: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2542) 55-59 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305