สนธิสัญญาทวิภาคีก่อตั้งเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.

By: ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิชMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 1686-3720Subject(s): การค้าเสรี -- ไทย | การค้าเสรี -- ออสเตรเลีย | สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ | ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ | ไทย -- การค้า -- ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย -- การค้า -- ไทยOnline resources: View online article In: จุลนิติ 1, 4 (ก.ย.-ต.ค.2547) 27-31.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305