การสำรวจคุณภาพยาเม็ดไซเมติดีนที่มีจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง.

By: นิภา สุวรรณกิจ.
Contributor(s): สมบูรณ์ ลิ้มวัฒนา.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2542 [1999]ISSN: 0125-684X.Other title: Quality Survey of Cimetidine Tablets Sold in the Lower Northern Thailand.Subject(s): การประเมินคุณภาพยา -- ไทย (ภาคเหนือ) | ยาเม็ด -- คุณภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ) | ยา -- การสำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ) | ยา, การค้า -- ไทย (ภาคเหนือ) | ไซเมติดีน In: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2542) 193-199 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305