ผลของน้ำมันระเหยที่สกัดจากสมุนไพรวงศ์ขิง และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันกระชายที่มีผลในการต่อต้านราสาเหตุโรคภายหลังการเก็บเกี่ยว.

By: สุภัทรา จามกระโทกContributor(s): ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | ชลิดา เล็กสมบูรณ์ | นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง | อุดม ฟ้ารุ่งสางMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 0125-0369Other title: Zingiberaceous plant volatile extracts unfavourable towards prostharvest disease fungi and the analysis of chemical components of fingerroot oilSubject(s): โรคพืช | ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ -- ไทย | สารกำจัดเชื้อรา | ต้นไม้ -- โรคและศัตรูพืช | สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย | สารสกัดจากพืช | กระชาย | ข่า In: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37, 2 พิเศษ (มี.ค.-เม.ย. 2549) 94-97 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305