พิษสัมผัสตายของน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยคัดทิ้งในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ 4 ชนิด.

By: พิมลรัตน์ เมธินรังสรรค์Contributor(s): สุภาณี พิมพ์สมานMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 0125-0369Other title: Contact toxicity of essential oil extracted from discarded peppercorn against four stored-product insect pestsSubject(s): ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ -- ไทย | สารสกัดจากพืช | สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย | วัสดุเหลือใช้จากพืช | การควบคุมแมลง In: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37, 2 พิเศษ (มี.ค.-เม.ย. 2549) 108-111 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305