นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา: เป้าหมายในการผลัดดันโครงการขีปนาวุธป้องกันประเทศ

By: ฉันทิมา อ่องสุรักษ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-135XSubject(s): โครงการขีปนาวุธป้องกันชาติ | สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: รัฐศาสตร์สาร 28, ฉบับพิเศษ(2550) 110-181
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

ฉบับพิเศษ(2550) เพื่อเป็นเกียรติแก่ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305