ผลของปุ๋ยหมักต่อการเกิดมีเทนออกซิเดชันโดยจุลินทรีย์ในชั้นดินกลบทับมูลฝอย.

By: เนทิยา ตัณฑชุณห์.
Contributor(s): ชาติ เจียมไชยศรี | วิไล เจียมไชยศรี | สายัณห์ ทัดศรี.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 1686-2961.Other title: Effect of compost on microbial methane oxidation in landfill cover soil.Subject(s): มีเทน -- ไทย | ก๊าซจากพื้นที่ฝังกลบขยะ -- ไทย | ปุ๋ยหมัก -- ไทย | มีเทน -- การออกซิเดชั่น | ก๊าซเรือนกระจก -- ไทย In: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 20, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2549) 133-144 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305