จากวันนั้น...ถึงวันนี้ 40 ปี ของอาเซียน.

Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 1685-7714Subject(s): การค้าเสรี | เขตการค้าเสรีอาเซียน | กลุ่มประเทศอาเซียนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารการค้าโลก ปีที่ 5 ฉ. 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) 2-7
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305