ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไกลเกินฝัน หรือฝันที่ใกล้จะเป็นจริง.

By: สุดา เขมาทานต์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 1685-7714.Subject(s): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | ไทย -- การค้า -- กลุ่มประเทศอาเซียนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารการค้าโลก ปีที่ 5 ฉ. 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) 24-26
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305