การพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด.

By: ปานทิพย์ บุญส่งContributor(s): ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ | อรพิน เกิดชูชื่นMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-278XOther title: Development of aroma fixative in Thai pot-pourri and dry flowers using starch film and essential oil from 5 herbsSubject(s): ดอกไม้แห้ง | สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย -- ไทย | สารเคลือบผิวที่กินได้ | โพลิเมอร์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ 30, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) 329-343 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305