"หอมนิล ไรซ์เบอรี่ สินเหล็ก" พันธุ์ข้าวโภชนาการสูง อาหารเลิศค่าและยาเลิศคุณ.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 1905-5080.Subject(s): ข้าว -- ไทย | ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์ -- ไทย | ข้าว -- พันธุ์ -- ไทย | ข้าว -- โภชนาการ -- ไทย | ข้าว -- เทคโนโลยีชีวภาพ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 10, 6 (2550) 29-36 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305