ธนาคารรวบรวมเชื้อพันธุ์ข้าวทั่วสารทิศ แหล่งเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศขช.) กรมการข้าว.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 1905-5080Subject(s): ข้าว -- ไทย | ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์ -- ไทย | ข้าว -- พันธุ์ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 10, 6 (2550) 63-67 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305