การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

By: ธวัชชัย บุญแก้ววรรณ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]Notes: บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย", วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.Subject(s): โฉนด -- การจดทะเบียนและการโอน | การเพิกถอน | การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ออสเตรเลีย | การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- นิวซีแลนด์ | กฎหมายเปรียบเทียบ | Torrens | ทอร์เรนส์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิติศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา (มิ.ย.2550) 134-150.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย", วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305