ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.

By: สุรภา ศรีเมือง.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]Notes: บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม", วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.Subject(s): การเลิกจ้าง -- แง่กฎหมาย -- ไทย | ค่าเสียหาย -- ไทย | แรงงานสัมพันธ์ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิติศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา (มิ.ย.2550) 390-404.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม", วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305