ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ตอนล่าง : กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคสัตว์ของหมอพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส.

By: วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์Contributor(s): อับดุลรอฮิม เปาะอีแตMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-3395Other title: The wisdom of the deep South of Thailand : case study on utilization of herbal medicine to treat domestic animal diseases by traditional doctors in Pattani, Yala and NarathiwatSubject(s): สัตว์ -- โรค -- การรักษา | สมุนไพร -- ไทย (ภาคใต้) | ไทย (ภาคใต้) -- ภูมิปัญญา In: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29, ฉบับพิเศษ 1 (มี.ค. 2550) 167-185 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305