กลุ่มกษตรกรผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านไทย ตามรอยเกวียนเลียบแปลงนา ไปดูความสัมพันธ์ของคนกับพันธุ์ข้าว.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 1905-5080Subject(s): ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ข้าว -- พันธุ์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 10, 9 (2550) 46-55 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305