หัวเมืองชีวิตนายห้างหลังกำแพงทลาย Escape Models & The Last Man Standing.

By: วุฒิกร สินธุวาทินContributor(s): สมบุญ รุจิขจร | จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ | วุฒิกร สินธุวาทิน | บุณฑริกา สิริโภคาศัย | กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล | วิชชนาถ ประสมเพ็ชร์ | นาราตา ปัญญาวงษ์ | บุณฑริกา สิริโภคาศัย | วิเชียร เอมประเสริฐสุข | ขนิษฐา อดิศรมงคล | สรรเสริญ นภาพร | อนันต์ ชำนาญโลหะพาณิชย์ | กาญจนา คุณาวงศ์ | อภิชัย จงเจริญใจ | วิฑูรย์ คู่พันทวี | ธรรมนูญ โกวิทยา | มนตรี ภู่พิชญาพันธุ์ | อนุพาสน์ สุวรรณมงคล | วิชัย เฟื่องทวีโชค | วุฒิกร สินธุวาทิน | พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 1513-5535Subject(s): บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย | บริษัทเอ. พี. ฮอนด้า | ร้านค้าปลีก -- ไทย | ร้านค้าปลีก -- ไทย -- กรณีศึกษา | ร้านค้าปลีกท้องถิ่น -- ไทย | การส่งเสริมการขาย -- วัสดุก่อสร้าง -- ไทย | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย | สินเชื่อ -- ไทย -- การจัดการ | การส่งเสริมการขาย -- รถยนต์ -- ไทย | การส่งเสริมการขาย -- รถจักรยานยนต์ -- ไทย | ความเป็นผู้ประกอบการOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
In: BrandAge 8,10 (ต.ค. 2550) 140-179 : ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

มีบทความประกอบ 5 บทความ.

บทความที่หนึ่งชื่อ 3 เส้าค้าปลีกไทย จากรุกราน สู่รักระหว่างรบ.

บทความที่สองชื่อ 3 ทางเลือก จากยอมจำนน ถอย-รบ ถึงเดินหน้าชน.

บทความที่สามมีเรื่องย่อย 5 ชื่อเรื่อง เรื่องแรกชื่อ เค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่งและยงสงวน กรณีศึกษาปะทะพลางถอยพลาง.

บทความที่สองย่อยชื่อ ใต้ฟ้า ซิตี้, เสริมแสงและตั้งงี่สุน กรณีศึกษาดับเครื่องชน.

บทความที่สามย่อยชื่อ แฟรี่แลนด์ สรรพสินค้า Breakthrough : Be specialist.

บทความที่สี่ย่อยชื่อ ไดอาน่า-สิงห์ใต้ Breakthrough : Be Pioneer.

บทความที่ห้าย่อยชื่อ ไพบูลย์ จงสุวัฒน์ (โกเฒ่า) Breakthrough : ทางตันด้วยความชอบ.

บทความที่สี่ชื่อ Mindset วัดขนาดของหัวใจ.

บทความที่ห้ามีเรื่องย่อย 6 ชื่อเรื่อง เรื่องแรกชื่อ Strategic Activate One Brand...One Opinion.

เรื่องย่อยที่สองชื่อ AP Honda Dealership High Performance Newwork.

เรื่องย่อยที่สามชื่อ Index Living Mall ปักหมุดตามแนวเรียลเอสเตส.

เรื่องย่อยที่สี่ชื่อ Home Mart ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ.

เรื่องย่อยที่ห้าชื่อ Sony เน้นสร้าง Specialist Dealer ตั้งหัวเมืองทำ Learning Center.

เรื่องย่อยที่หกชื่อ TOYOTA The Best Dealership in Town.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305