โครงการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร : วิธีการเดินทางไปกลับโรงเรียนของนักเรียน.

By: บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี.
Contributor(s): อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ | มนวัฒน์ เงินฉ่ำ | เปรมวดี คฤหเดช.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 0125-1252.Other title: The project of school bus safety in Bangkok Metropolis : mode of student transportation.Subject(s): ความปลอดภัยในท้องถนนกับเด็ก -- ไทย -- กรุงเทพฯ | นักเรียน -- การขนส่งOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วชิรเวชสาร 51, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550) 121-128 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305