บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์.

By: ฐิติ วิทยสรณะ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 0858-6160.Subject(s): หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย | Community Newspapers -- Research -- Thailand | สื่อมวลชนท้องถิ่น -- ไทย | การสื่อสารในการพัฒนาชุมชนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: นิเทศศาสตรปริทัศน์ 10,2 (ม.ค.- มิ.ย. 2550) 77-99.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305