การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ.

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 1685-9855Subject(s): การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย | รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- 2540Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 4, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2549) 20-33
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305