อนาคตการเมืองไทย และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย.

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2549 [2006]ISSN: 1685-9855.Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 4, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2549) 55-62
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305