ประสิทธิผลของโครงการเคลือบหลุมและร่องฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร.

By: ขวัญชัย คันธมธุรพจน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0858-6527Other title: The effectiveness of dental pit and fissure sealant program in primary school children in Kamphaengphet ProvinceSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน -- การใช้รักษา In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 12, 2 (กรกฎาคม-กันยายน 2550) 7-16 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305