การศึกษาผู้ป่วยระบบส่งต่อ เพื่อการรักษาโรคกระดูกและข้อของห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 19 เม.ย.44-30 มิ.ย.47.

By: สุกรม ชีเจริญMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0858-0219Other title: Study of the referred patients of Orthopaedic Out patient Department Rajavithi Hospital from April, 19, 2001 to June 30, 2004Subject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | โรคกระดูก -- ผู้ป่วย | โรคข้อ -- ผู้ป่วย In: วารสารโรงพยาบาลราชวิถี 14, 2 (สิงหาคม 2548) 25-37 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305