สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]Notes: หากผู้ใช้ต้องการเข้าถึง Full text ของวารสารฉบับนี้ กรุณาเลือก link เลขหน้าที่ต้องการใช้งานจาก link ใน Online resources เพื่อเข้าถึงบทความจากหน้าดังกล่าว.ISSN: 1685-7232.Subject(s): มาตรการทางภาษีอากร | ภาษีอากร -- นโยบายของรัฐ | ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2551Online resources: View online article In: วารสารกฎหมายใหม่ 6, 94 (เม.ย.2551) 35-39.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

หากผู้ใช้ต้องการเข้าถึง Full text ของวารสารฉบับนี้ กรุณาเลือก link เลขหน้าที่ต้องการใช้งานจาก link ใน Online resources เพื่อเข้าถึงบทความจากหน้าดังกล่าว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305